Rtv Pendimi
Good life Restaurant
auto lider
Ilaçe për zemrën / Rukja

Dobitë e dhikrit, përmendjes së Allahut të Madhërishëm

Muslim Shop

Gjëja më madhështore që e mbron zemrën e njeriut është dhikri, përmendja e Allahut të Madhëruar. Kush e ushtron gjuhën e tij me dhikër, e ruan atë nga e pavërteta dhe e kota. E, kush e lag gjuhën e tij me të pavërtetën, të kotën dhe të turpshmen, i thahet gjuha nga dhikri.

Prej dobive të dhikrit të Allahut të Madhëruar janë:

Allahu i Madhëruar thotë: “Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat.”[1]

Mexhliset e dhikrit janë mexhlise melaikesh, ndërsa mexhliset e kota dhe të pakujdesisë janë mexhlise të Iblisit.

 

 1. Dhikri i jep fytyrës shkëlqim në këtë botë dhe dritë në botën tjetër.
 2. Është siguri nga dyfaqësia, ngase hipokritët e përmendin shumë pak Allahun.
 3. Është ushqim për zemrën dhe shpirtin.
 4. Dhikri i shpeshtë largon nga përgojimi, mbartja e fjalëve, gënjeshtra, gjërat e fëlliqura dhe ato të kota.
 5. E bën njeriun të lumtur.
 6. Është fidani i xhenetit.
 7. Bën pjesë në ibadetet më të lehta, por më madhështore dhe nga më të mirat.
 8. Ka një kënaqësi të veçantë në mesin e të gjitha veprave të tjera, që nuk i përngjan asgjë.
 9.  Largon Iblisin dhe e shpërfill atë.

 Thotë i dashuri ynë sal-lallahu alejhi ue selem: “Kush thotë ‘subhanallah ue bihamdihi’ 100 herë në ditë, i fshihen gabimet (mëkatet), edhe në qoftë se janë sa shkuma e detit.”

 1.  Dhikri shlyen gabimet (mëkatet) ngase është nga veprat më të mira e të mirat i shlyejnë të këqijat.
 2.  Sjell riskun (furnizimin).
 3.  Ndriçon fytyrën dhe zemrën.
 4.  Forcon zemrën dhe trupin.
 5.  Kënaq Mëshiruesin, Allahun.
 6.  Mbjell afërsinë me Allahun e Madhëruar.
 7.  Hap derën madhështore prej dyerve të njohjes së Allahut. Kur njeriu e shton dhikrin, i shtohet kjo njohje.
 8.  Mundëson kthimin tek Allahu i Madhëruar.
 9.  I jep jetë zemrës.
 10.  Po që se Allahu i Madhëruar përmendet nga robi i Tij kur është në gjendje të rehatshme, Allahu do ta përmendë atë kur është në gjendje të vështirë.
 11.  Dhikri është shpëtues nga dënimi i Allahut.
 12.  Është shkaktar për sjelljen e qetësisë, të mëshirës dhe afron melaiket.
 13.  Është dritë për njeriun në këtë botë, në varr, në botën tjetër, me të e kalon rrugën e Siratit. Nuk ka diçka që i ndriçon zemrat dhe varret më mirë sesa dhikri.
 14.  E zgjon zemrën nga gjumi.
 15.  Është i barabartë me lirimin e robit, shpenzimin e parave për hir të Allahut dhe xhihadin.
 16.  Është maja e falënderimit.
 17.  Është shërim i zemrës dhe ilaç i saj.
 18.  Melaiket kërkojnë falje për atë që bën dhikër ashtu si bëjnë për të penduarin.
 19.  Dhikri është më i mirë sesa duaja.
 20.  Zemra forcohet dhe vetëm dhikri mund ta zbusë.

 Muhamedi sal-lallahu alejhi ue selem thotë: “Kur të falni namazin, filloni me falënderim të Allahut e pastaj lartësojeni Atë, dërgoni salavate mbi Pejgamberin e më pas bëni dua çfarë të doni.”[2]

 1.  Dhikri e lehtëson të vështirën dhe realizon të mundimshmen.
 2.  I sjell robit besnikëri në raport me Krijuesin e tij.
 3.  Katet e xhenetit ndërtohen me dhikër, kur robi e ndërpret dhikrin, melaiket e ndërpresin ndërtimin.
 4.  Dhikri është mur (pengesë) mes njeriut dhe xhehenemit.

Nga libri “Elvabilu esajb”

Përshtati: Rashit Zylfiu

 


[1] Err’R’ad, 28

[2] Shënon Ahmedi, Termidhiu. Hadithi është i mirë.

 

 

 

Të ngjajshme

BËHU GJËJA E VETME QË NUK PËRSËRITET DY HERË

Irfan Jahiu

ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

Irfan Jahiu

PAQJA QOFTË MBI KËTO ZEMRA

Irfan Jahiu

PESË KËSHILLA PËR TË ARRITUR DERI TE LUMTURIA

Irfan Jahiu

KUJDES NGA ARMIKU NJË HERË, KURSE NGA MIKU NJË MIJË HERË

Irfan Jahiu

LLOJET E ZEMRAVE SIPAS KURANIT

Irfan Jahiu

PËR NJË JETË MË TË LUMTUR

Irfan Jahiu

DHJETË MOMENTET MË TË BUKURA NË JETËN E NJERIUT

Irfan Jahiu

SHTATË AJETET QË TA LEHTËSOJNË NGUSHTIMIN NË GJOKS

Irfan Jahiu