Rtv Pendimi
auto lider
Vip Well
Good life Restaurant
Samet Tours
Hoxhallaret

Hoxhë Agim Bekiri

Muslim Shop

– I lindur në Shkup më 17. 03. 1979.
– Kreu shkollën e mesme Medreseja ISA BEU, 1998
– Fakulteti i Hadithit në Universitetin Islam të Medinës, 2004
– Studimet postdiplomike (përfundim i vitit përgatitor), shkencat e Hadithit Universiteti Xhinan, Tripoli, Liban, 2006
– Përkthimi i librave: Katërdhjetë hadithe mbi moralin me komentim- Ahmed Muadh Hakki, Komentar i dyzet haditheve të Neveviut – Muhamed ibën Salih el-Uthejmin.
Redaktor profesional i shumë librave fetarë.
– Një prej themeluesve të Q.K. ALBISLAM, përgjegjës i sektorit për botim
– Redaktor i rubrikës Fetva dhe Konsultime në www.albislam.com
– Ligjërues i rregullt në PeaceTV Shqip në Prishtinë

 

Të ngjajshme

Hoxhë Muhidin Ahmeti

Kushtrim Guraj

Hoxhë Osman Abazi

Kushtrim Guraj

Halil Kastrati

Kushtrim Guraj

Prof. Dr. Musa Musai

Kushtrim Guraj

Elvis Naçi

Kushtrim Guraj

PËRKUJTIM PËR MUHIDIN AHMETIN

Kushtrim Guraj

Muderris Rexhep Ismaili, me rastin e 145 vjetorit të lindjës dhe 60 vjetorit të vdekjës

Kushtrim Guraj

Sali Ibraimi

Kushtrim Guraj

Nicolas Blancho

Kushtrim Guraj