Rtv Pendimi
auto lider
Good life Restaurant
Probleme shpirtërore & shoqërore

PASOJAT E MENDIMEVE TË SËMURA NË SHOQËRI

Muslim Shop

– Thonë pasuria është fëlliqësira e dynjasë, kurse Allahu thotë: “Pasuria dhe djemtë janë stoli e jetës së kësaj bote…” (El-Kef: 46)
– Thonë mos ia jep askujt fytyrën, kurse Allahu thotë: “Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër…” (El-Huxhurat: 10)
– Thonë je tepër i dashur, kurse Allahu thotë: “…Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje…” (Ali Imran: 159)
– Thonë se nuk jemi të interesuar të kemi punë me askënd, kurse Allahu thotë: “…Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!…” (El-Maide: 2)
– Thonë mërzia është e lodhshme, kurse Allahu thotë: “…Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut.” (Er-Ra’d: 28)
– Thonë largohu nga ai, s’ke nevojë për të, kurse i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, thotë: “Nuk i lejohet askujt që të mbajë hidhërim me vëllanë e tij më shumë se tri ditë.”
– Thonë se familjarët janë si akrepat, kurse Allahu thotë: “…Thuaju: “Çfarëdo bamirësie që bëni, ajo le t’u takojë prindërve, farefisit, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarëve. Çfarëdo të mire që bëni, Allahu e di atë.” (El-Bekare: 215)
Fatkeqësisht, shumë nga marrëdhëniet dhe nga lidhjet janë shkatërruar për shkak të mendimeve dhe ideve të sëmura e të devijuara.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

TË KËNAQURIT E NJERËZVE ËSHTË SYNIM QË NUK ARRIHET

Irfan Jahiu

KËTË PERSON MOS E LËR TË IKËN, NËSE E KE AFËR

Irfan Jahiu

BËHU GJËJA E VETME QË NUK PËRSËRITET DY HERË

Irfan Jahiu

ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

Irfan Jahiu

MERR MËSIME NGA AJO QË SHEH

Irfan Jahiu

NË MIRËSI BËHU SI AI QË ECËN NËPËR RËRË

Irfan Jahiu

KATËR GJËRA ZGJIDHEN ME KATËR TË TJERA

Irfan Jahiu

KATËR ÇELËSAT E LUMTURISË DHE SUKSESIT TËND

Irfan Jahiu

DISA IDE PËR TË ARRITUR DERI TE LËMOSHA E VAZHDUESHME

Irfan Jahiu