Rtv Pendimi
Good life Restaurant
Samet Tours
auto lider
Mirësjellja - Edukata fetare

SA I MJERË QË ËSHTË I BIRI I ADEMIT

Muslim Shop

Sa i mjerë që është i biri i Ademit.
Goditet me tri fatkeqësi brenda ditës dhe natës dhe nuk merr mësim nga asnjëra nga to.
– Fatkeqësia e parë:
Vitet i shkurtohen për çdo ditë dhe ditën kur i shkurtohet viti i tij, ai nuk mërzitet. Kurse kur i pakësohet diçka nga pasuria, pikëllohet tepër.
Pasuria zëvendësohet, kurse vitet nuk kthehen.
– Fatkeqësia e dytë:
Për çdo ditë ushqehet nga furnizimi i Allahut, dhe nëse është furnizim nga hallalli, do të llogaritet për të, kurse nëse është nga harami, do të ndëshkohet për të.
I mjeri, nuk e di përfundimin e llogaritjes së tij Ditën e Kiametit.
– Fatkeqësia e tretë:
Për çdo ditë, i afrohet nga pak ahiretit dhe i largohet nga pak dynjasë.
Edhe përskaj këtij fakti, ai nuk brengoset për ahiretin e përhershëm, aq sa i kushton rëndësi dynjasë kalimtare.
Dhe ai nuk e di se a do të jetë përfundimi i tij në Xhenetin e Allahut, apo në Xhehenemin e mallkuar.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

TI JE AI QË VENDOS SE A DO TË NDRYSHOSH

Irfan Jahiu

SHTËPI NË SHITJE A KA KUSH E BLEN ?!

Irfan Jahiu

DHJETË DITËT E DHULHIXHES 

Irfan Jahiu

MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË

Irfan Jahiu

DISA VEPRA QË I SHLYEJNË MËKATET

Irfan Jahiu

E BUKUR ËSHTË DASHURIA, ATËHERË KUR E GJEN ATË QË E MERITON

Irfan Jahiu

E DREJTA E ÇDO NJERIU ËSHTË TË ËNDËRROJË DHE TË SHPRESOJË

Irfan Jahiu

PËR KËTË PERSON IA VLEN TË LUFTOSH

Irfan Jahiu

THYERJA E ZEMRËS ËSHTË MË E RËNDË SESA AJO E ESHTRAVE

Irfan Jahiu