Rtv Pendimi
Samet Tours
Vip Well
auto lider
Good life Restaurant
Ilaçe për zemrën / Rukja

SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ

Muslim Shop
 • SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS:
 1. Largimi nga adhurimi i Allahut dhe preokupimi me gjynahe.
 2. Dashuria ndaj dynjasë dhe përkujdesja për të dhe shpresa e gjatë.
 3. Harresa e ahiretit dhe begatitë e tij.
 4. Preokupimi me atë që e shkatërron zemrën. Gjërat që e shkatërrojnë zemrën janë pesë: Përzierja e tepërt me njerëz, shpresat e kota, lidhja jo me Allahun, ushqimi i tepërt dhe gjumi i tepërt.
 5. Dembelia dhe përtacia në kryerjen e adhurimeve.
 6. Mosndikimi nga ajetet e Kuranit, as nga ajetet kërcënuese dhe as nga ajetet inkurajuese.
 7. Shkujdesja, ajo është sëmundje shumë e rrezikshme.
 8. Shoqërimi i shokëve të ligë dhe ulja në ambiente shkatërruese.
 9. Harresa e vdekjes dhe e dhembjeve të saj, e varrit dhe e jetës pas saj.
 • SHËRIMI I ZEMRËS SË NGURTË:
 1. Preokupimi me dhikër (përmendjen e Allahut) dhe kapja për istigfarin.
 2. Meditimi i ajeteve të Kuranit.
 3. Kujtimi i ahiretit dhe meditimi rreth Ditës së Kiametit, Xhenetit dhe Xhehenemit.
 4. Të vetmuarit me vetveten dhe të llogariturit e vetvetes.
 5. Largimi nga përzierja me shokë të këqij dhe përkujdesja për t’u ulur me shokë të ndershëm.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

 

Të ngjajshme

TI NUK E DI, PËRDERISA NUK E RISHIKON VETEN

Irfan Jahiu

PËR T’I QETËSUAR SADOPAK ZEMRAT TONA TË PIKËLLUARA

Irfan Jahiu

MOS E DETYRO ASKËND TË MBETET ME TY

Irfan Jahiu

NËNTËMBËDHJETË KËSHILLA PËR JETË MË TË LUMTUR

Kushtrim Guraj

CILËS KATEGORI I TAKON?!

Kushtrim Guraj

ME BUZËQESHJE I PËRFITON ZEMRAT

Kushtrim Guraj

PESË GJËRA QË DUHET T’I KUPTONI NË JETËN TUAJ

Kushtrim Guraj

SHPEJTO SA ËSHTË TREGU I HAPUR

Kushtrim Guraj

SI T’I SHLYEJ GJYNAHET E MIA?

Kushtrim Guraj