Rtv Pendimi
auto lider
Samet Tours
Good life Restaurant
Dija & Daveti Ilaçe për zemrën / Rukja

TI DHE SHEJTANI

Muslim Shop

Kur shejtani të frikëson me varfëri, ktheja se risku është i caktuar: “S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej Tij.” (Hud: 6)
Kur shejtani të frikëson me vdekje, ktheja se vdekja e ka kohën e vet dhe se çdokush do të vdesë: “Kur t’i vijë koha e fundit, ata nuk mund ta shtyjnë, qoftë edhe për një çast dhe as nuk mund ta shpejtojnë.” (El-A’raf: 34)
Kur shejtani të dëshpëron se për ty nuk ka Xhenet, rikujtoje faljen e Allahut.
Kur të dëshpëron se për ty nuk ka shpëtim për shkak të mangësive të tua, rikujtoji begatitë dhe meritën e Allahut.
Kur të dëshpëron se për ty nuk ka shërim, rikujtoje mëshirën e Allahut.
Kur të dëshpëron se fatkeqësitë e tua nuk kanë përfundim, rikujtoje premtimin e Allahut.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

PËR NJË JETË MË TË LUMTUR

Irfan Jahiu

DITËT E TESHRIKUT – DISPOZITA DHE DOBI

Irfan Jahiu

BAJRAMI – RREGULLA DHE DISPOZITA

Irfan Jahiu

DITA E ARAFATIT- DISPOZITA DHE DOBI

Irfan Jahiu

IBADETET E MUAJIT DHUL HIXHE

Irfan Jahiu

KURBANI -DISPOZITA DHE RREGULLA  

Irfan Jahiu

VEPRA TË MIRA ME RASTIN E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES

Irfan Jahiu

DHJETË DITËT E DHULHIXHES 

Irfan Jahiu

DHJETË MOMENTET MË TË BUKURA NË JETËN E NJERIUT

Irfan Jahiu