Rtv Pendimi
Samet Tours
Good life Restaurant
Vip Well
auto lider
Mirësjellja - Edukata fetare

“ZEMRA IME ËSHTË E BARDHË”

Muslim Shop

Çuditem me atë njeri, të cilit kur i thua: “Pse nuk falesh”, të përgjigjet: “Zemra ime është e bardhë dhe Allahu do të na marrë në llogari për nga ajo se sa zemrat tona janë të bardha”.
Ky lloj i njerëzve është i mjerë. Shejtani tallet me ta dhe i bind se janë pronarë të zemrave të bardha.
Sa është e logjikshme, që njeriu i cili e lë shtyllën e dytë nga shtyllat e Islamit, të posedojë zemër të bardhë?!
A nuk e di ky njeri, se shkaku i parë i hyrjes në Xhehenem, Ditën e Kiametit, është lënia e namazit?!
A nuk e di ky njeri dhe të tjerët si ai, se shumica e dijetarëve thonë se lënësi i namazit nuk do ta nuhasë erën e Xhenetit dhe do të jetë përgjithmonë me jobesimtarët në zjarr?!
A nuk e di ky njeri, se gjëja e parë për të cilën do të llogaritet, është namazi i tij?!
Plot nga njerëzit e kanë lënë pas dore çështjen e namazit dhe shejtani tallet me ta duke i bindur se ata janë nga të devotshmit dhe se zemrat e tyre janë më të bardha se qumështi.
O ti lënës i namazit, ji i kujdesshëm dhe falu!! Falu, para se trupin tënd ta hanë krimbat, fytyrën dhe lëkurën tënde ta djegë zjarri i Xhehenemit!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

KUPTIMI I DREJTË I KËRKIMIT TË FALJES

Kushtrim Guraj

KJO VLEN PËR TY

Kushtrim Guraj

JI GJITHMONË ME ALLAHUN

Kushtrim Guraj

EDUKOJE SHPIRTIN ME KËTO URTËSI

Kushtrim Guraj

A KE DËGJUAR PËR KËTO PESË GJËRA?

Kushtrim Guraj

MOS I MBYLL DYERT E ZEMRËS SATE

Kushtrim Guraj

TI JE NË BEGATI DHE PO HARRON

Kushtrim Guraj

KUJDES SE ÇFARË PO NDODH PËRRETH TEJE

Kushtrim Guraj

ME TË HOLLA NUK BLIHET ÇDO GJË

Kushtrim Guraj