Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

BART ME VETE DIÇKA NGA MIRËSIA

Bëhu derë që nga ajo hyn hairi.

E nëse nuk mundesh, atëherë bëhu dritare që nga ajo depërton drita.

E nëse nuk mundesh, atëherë bëhu mur që në të mbështeten kokat e të lodhurve.

Mos harro asnjëherë që çdoherë të bartësh me vete “diçka nga mirësia” dhe atë ta përhapësh kudo që shkon.

Dhe mos u kthe mbrapa se kur përhapet mirësia, njerëzit vetë e pasojnë atë kudo që shkojnë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

ALLAHU NA RUAJTTË NGA SHERRI I TYRE

Irfan Jahiu

DUAJA DHE DOBITË E SAJ

Irfan Jahiu

RREZIKU I PADREJTËSISË

Irfan Jahiu

REALITETI I LUMTURISË DHE BURIMI I SAJ

Irfan Jahiu

NDËSHKIMI I BESIMTARËVE

Irfan Jahiu

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI QË E MËSON KUR’ANIN DHE UA MËSON TË TJERËVE

Irfan Jahiu

ZILIA DHE DËMI I SAJ

Irfan Jahiu

VESVESET E SHEJTANIT DHE MBROJTJA PREJ TIJ

Irfan Jahiu

QARTËSIMI I SHKAQEVE TË LUMTURISË

Irfan Jahiu