Rtv Pendimi

Category : Pyetje & Përgjëgjje

Pyetje & Përgjëgjje

A është gjynah mbytja e buburrecave?

Kushtrim Guraj
Pyetje: Selamun alejkum! Unë dua ta di se a lejohet t’i mbytësh milingonat që të futen në shtëpi sepse lexova diku që mbytja e buburrecave është gjynah pasi që ata e adhurojnë Allahun. Çfarë mund të më thoni për këtë gjë? Allahu ju shpërbleftë me të mira! Përgjigje: Ve alejkum selam!Po, lejohet të mbyten milingonat, mushkonjat, mizat, buburrecat, kacabunjtë si dhe insektet  e tjera të ngjashme që
Pyetje & Përgjëgjje

A lejohet femra të dal imam në shtëpi?

Kushtrim Guraj
Selam alejkum! Unë desha të pyes a lejohet femra te del imam në shtëpi nëse falen dy  apo tri femra dhe a lejohet te thuhen suret p.sh fatihaja me zë dhe ni sure tjetër në dy rekatet e para?Përgjigje: Alejkum selam! Po, lejohet që femra të jetë imam në namaz, nëse falen pas saj vetëm femra, kurse nuk lejohet nëse