Rtv Pendimi

Category : Shtojca

Poezi

Kiameti dhe Dita e Gjykimit…

Kushtrim Guraj
Kur dielli të jetë mbështjellë dhe errësuar,Dhe kur yjet të kenë rënë dhe shkapërderdhur,Dhe kur kodrat të kenë udhëtuar e të jenë bërë pluhur në ajër,Dhe kur devetë e shtrenjta të lihen pa bari në fushë,Dhe kur egërsirat të jenë bashkuar të tubuara të gjitha me një vend,Dhe kur detet të vlojnë si zjarr i flakëruar,Dhe kur shpirtrat të jenë bashkuar,Dhe kur qiejt të jenë hequr,Dhe kur xhehenemet të jenë ndezur,Dhe kur xhenetet të jenë afruar,Në atë botë njeriu do të di se çka ka ofruartë mirë apo të keqe.A do të jetë i shpërblyer apo i ndëshkuar?A do të bëhet banor i xhehenemit me zjarr të ndezur dhe ujë të vluar?Apo i xhenetit me parqe të zbukuruara?Atë ditë nuk ka kush për të ndihmuarvetëm veprat që ke vepruar.Në qoftë se në këtë botë ke ndjekur rrugën e gabuar dhe në ringjallje ti nuk ke besuar, Zoti rëndë ka për të dënuar.Me xhehenem, me zjarr të ndezur dhe ujë të vluar.Ky është dënimi për ata që nuk ndjekin Rrugën e Drejtë që të jenë të shpëtuar....
Poezi

Ndalu!

Kushtrim Guraj
Ndalu, o njeri!Ndalu dhe mendo!Ke frikë Zotin që të krijoi!Mos u bëj mendjemadh!Mos lakmo që krenaria ty të verboi! Ndalu! Ndalu dhe mendo!Mendoje vdekjen!E leri kënaqësitë!Filloje namazin dhe rrugën e drejtë!Leri makinat e shtrenjta dhe luksoze!Leri shëtitjet që të mbushin me mëkate! Ndalu! Sepse Zoti të ka falë dhe tek Ai do të shkosh.Lute Zotin që të falë!Kthehu në rrugën e drejtë, ti o njeri!do të jetosh në lumturi,edhe Zoti do të jep shpëtim!Do të marrësh nga Ai xhenetin si shpërblim!...
Poezi

Pendimi kurrë nuk është vonë!

Kushtrim Guraj
Në qoftë se ti dëshiron,që dritën e amshueshme ta shijosh.Kurrë Allahut shok mos i bëj,dhe Islamin si fe pranoje,dhe shahadetin ta shpeshtosh. Nëse do që në Xhenet të shkosh.Fale namazin në pesë kohë.Ramazanin agjëro,njëherë në jetë në Qabe shko.Allahun në çdo çast ti falëndero,se pos tij zot tjetër s’ka. Lutu ditën…Lutu natën…Lutju Zotit t’i falë mëkatet,mbi Pejgamberin.dërgo salavate,në mëngjes dhe në mbrëmje. Allahu pejgamberët na i dërgoi,që të gjithë të na shpëtojë.e në rrugë të drejtë,të na udhëzojë.Por disa këtë s’e kuptojnë,dhe do të mbesin të humbur përgjithmonë,sepse rrugës së shejtanit shkojnë. Por një ditë do ta kuptojnë,se në ç’rrugë  janë duke shkuar.por atëherë bëhet vonë.dhe veten do e mallkojnë.Sepse në zjarrin e Xhehenemit shkojnëdhe të mirat e Allahut s’i shijojnë. Të pendohesh kurrë s’është vonë! Pendohu o njeri,pendohu nga e keqja e kësaj bote,kuptoje realitetin,kuptoje të vërtetënAllahu është një,dhe një do të mbetet....
Poezi

Një ditë të gjitha do t’i lëmë!

Kushtrim Guraj
Çka do të marrim me veteNe nga kjo botë,kur të shkojmë,kur vdekja na thërret? Çka do të marrimne nga kjo jetë?asgjë…Asgjë me vete,nuk do të marrim. As pasuri, as diamant,as ari, as para,asgjë…Të gjitha do të mbesin,të gjitha do i lëmë! Dhe një ditë do të shkojmë,nga kjo botë,në të cilën ne jetojmë.Do të vdesim!E të gjitha këtu do t’mbesin! Një varr do e hapin,në të do t’na lëshojnë,me qefin do na mbjështjellin,për mbi ne,dhe do t’hedhin. Dhe të gjtha të tjerat,do i lëmë,asgjë me vete nuk do marrim.Vetëm veprat që i kemi vepru,as kënaqësi, as lumturi, as prindër, as fëmijë. Asgjë…Asgjë nuk do marrim,nga kjo botë në të cilën jetojmë.Të gjitha një ditë do i lëmë,të vetmuar,për në varr do të udhëtojmë. Pa miq, pa shokë,në varr do të shkojmë.E lus Zotin, të më ndihmojë!Që vepra të mira,në këtë jetë të bëj! Që varrin t’ma zgjerojë!dhe Xhenetin ta fitoj!Që pas vdekjes,në Xhenet të shkoj!...