Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

CILËSITË E PERSONALITETIT TË SUKSESSHËM

1. Përkujdeset që lidhja e tij me Allahun të jetë e fortë.

2. Posedon baraspeshë në shumë anë të jetës së tij, në atë shpirtërore, dhe psikike, dhe shoqërore, dhe profesionale, dhe familjare.

3. Qëllimet dhe synimet e tij i ka të përcaktuara.

4 I jep përparësi gjërave më elementare.

5. Posedon mendim pozitiv.

6. Është i kapur për detyrimet e tij dhe është i koncentruar në realizimin e qëllimit të tij.

7. Brenda tij posedon një stimulues që e nxit në realizimin e ambicieve të tij.

8. Është i aftë në planifikimin e gjërave.

9. Kohën e tij di si ta përdorë dhe ta sistematizon.

10. Dhe ajo më kryesorja të gjitha i bën për ta fituar kënaqësinë e Allahut, dhe kjo, është çelësi i çdo suksesi!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

DITA E GJATË

Irfan Jahiu

KUR MËSOHEMI ME BEGATI!

Irfan Jahiu

ALLAHU NA RUAJTTË NGA SHERRI I TYRE

Irfan Jahiu

DUAJA DHE DOBITË E SAJ

Irfan Jahiu

RREZIKU I PADREJTËSISË

Irfan Jahiu

REALITETI I LUMTURISË DHE BURIMI I SAJ

Irfan Jahiu

NDËSHKIMI I BESIMTARËVE

Irfan Jahiu

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI QË E MËSON KUR’ANIN DHE UA MËSON TË TJERËVE

Irfan Jahiu

ZILIA DHE DËMI I SAJ

Irfan Jahiu