Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

ÇUDITEM ME KATËR NJERËZ

Çuditem me katër njerëz që janë të humbur nga katër gjëra:

  1. Çuditem me atë që është sprovuar me ndonjë fatkeqësi se si e neglizhon ajetin: “…Mua më ka goditur fatkeqësia e Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve!” (El-Enbija: 83) Dhe Allahu pas saj tha: “Ne iu përgjigjëm atij, ia larguam mjerimin që kishte…” (El-Enbija: 84)

  2. Çuditem me atë që u sprovua me pikëllim dhe brenga se si e neglizhon ajetin: “…S’ka zot tjetër, përveç Teje! Qofsh i lavdëruar! Me të vërtetë, unë kam gabuar!”. (El-Enbija: 87) Dhe Allahu pas saj tha: “Ne iu përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga brengosja…” (El-Enbija: 88)

  3. Çuditem me atë që u sprovua me frikë se si e neglizhon ajetin: “…Neve na mjafton Allahu, Ai është Mbrojtës i Mrekullueshëm!” (Ali Imran: 173) Dhe Allahu pas saj tha: “Ata u kthyen me dhuntitë dhe mirësitë e Allahut, nuk i gjeti asgjë e keqe dhe e fituan kënaqësinë e Allahut…” (Ali Imran: 174)

  4. Çuditem me atë që është sprovuar me kurthet dhe të ligat e njerëzve se si e neglizhon ajetin: “…Unë çështjen time ia lë Allahut, sepse Ai i sheh vërtet robërit e Vet.” (Gafir: 44) Dhe Allahu pas saj tha: “Dhe Allahu e ruajti atë prej të këqijave dhe kurtheve të tyre…” (Gafir: 45)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

SA I SHTRENJTË QË ËSHTË LOTI QË DEL NGA FRIKA E ALLAHUT

Irfan Jahiu

PSE PIKËLLOHESH ?!

Irfan Jahiu

DEGËT NGA ARI

Irfan Jahiu

LUMTURIA ËSHTË E THJESHTË PO NE NUK DIMË SE SI TA GJEJMË

Irfan Jahiu

SHPIRTI IM, TË LUTEM PËR HIR TË ALLAHUT TË MË SHPËTOSH!

Irfan Jahiu

VDIQ PRANË VËLLAIT TË VET NË VARR

Irfan Jahiu

PLAGA E GJUHËS ËSHTË MË E RËNDË SESA E TRUPAVE

Irfan Jahiu

RREZIKU I PADREJTËSISË

Irfan Jahiu

ÇFARË PËRGATITA UNË PËR AHIRET?!

Irfan Jahiu

* Nëse radiot nuk funksionojnë, Kliko KËTU