Rtv Pendimi

El- hamdu lil-lah

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Të Të njoh

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Të të dashuroj

El-hamdu lil-lah që më ke bërë në Ty të shpresoj

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar të Të madhëroj

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar në tokën Tënde të jetoj

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar fenë Islame t’a njoh

El-hamdu lil-lah që më ke dhënë sy të shiqoj

El-hamdu lil-lah që më dhe gojë të flas dhe gjuhë  të shijoj

El-hamdu lil-lah që më ke dhënë vesh të ndëgjoj

El-hamdu lil-lah që më dhe zemër Ty të dashuroj

El-hamdu lil-lah që më dhe tru për Ty të meditoj

El-hamdu lil-lah që më ke dhënë duar të punoj

El-hamdu lil-lah që më ke dhënë këmbë të ec dhe vrapoj

El-hamdu lil-lah për çdo organ që më dhe të shfrytëzoj

El-hamdu lil-lah për çdo ushqim që më dhe të shijoj

El-hamdu lil-lah për çdo pikë uji që etjen ma shëroj

El-hamdu lil-lah që më ke mësuar të lexoj

El-hamdu lil-lah që më ke sprovuar që Të përkujtoj

El-hamdu lil-lah që me Pejgamberin  s.a.v.s. më përgëzoj

El-hamdu lil-lah që me Kur’an shpirtin më shëroj

El-hamdu lil-lah që më mësove se s’i Të falemnderoj

El-hamdu lil-lah që më mësove se s‘i Të adhuroj

El-hamdu lil-lah që më tregove për Pejgamberët e Tu

El-hamdu lil-lah që shpresoj Pejgamberin s.a.v.s. me taku

 

El-hamdu lil-lah që më tregove se si duhet vehten me shfrenu

El-hamdu lil-lah për çdo sekond, minutë,  orë,  ditë,  javë, muaj, vit  që më ke lejuar të jetoj

El-hamdu lil-lah që më mësove zemrën si t’a pastroj

El-hamdu lil-lah për çdo çast që më ke lejuar Të të lutem Ty

El-hamdu lil-lah sa nxen Toka dhe Qielli, për Ty Ja Rabbi

El-hamdu lil-lah për çdo rrahje të zemrës sime nën nënshtrimin Tënd

El-hamdu lil-lah për çdo frymëmarrje që kam pranu prej Teje edhe pse se kam meritu

El-hamdu lil-lah për çdo rënqethje të trupit kur Të kam kujtu

El-hamdu lil-lah për çdo fjalë që më ke mësuar

El-hamdu lil-lah për çdo vepër të mirë që më ke mundësuar

El-hamdu lil-lah për çdo nënshtrim ndaj teje që më ke lejuar

El-hamdu lil-lah për çdo të mirë që më ke dhuruar

El-hamdu lil-lah për çdo çast vetmie që kurr nuk më ke harruar

El-hamdu lil-lah për çdo çast frige që më ke kurajuar

El-hamdu lil-lah për çdo çast që më ke vëzhguar

El-hamdu lil-lah për çdo çast që nuk më ke dënuar

El-hamdu lil-lah për prindërit në islam që m’i ke udhëzuar

El-hamdu lil-lah për familjen që më ke dhuruar

El-hamdu lil-lah që për Xhenet më ke mësuar të shpresoj

El-hamdu lil-lah për çdo lot nga sytë që më lejove për Ty të lotoj

El-hamdu lil-lah për çdo çast që më lejon të jetoj

El-hamdu lil-lah për çdo çast që para melaikeve më kujton

El-hamdu lil-lah për çdo çast që nuk më harron

El-hamdu lil-lah për çdo ndihmë që më ofron

El-hamdu lil-lah me çdo të mirë që më begaton

Elhamdulilah që më ke dhënë të vishem dhe më mblon

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar në një shtëpi  të jetoj

El-hamdu lil-lah që aromat e shumta më ke lejuar të kundërmoj

El-hamdu lil-lah për çdo gabim që më fal

El-hamdu lil-lah për çdo shkronjë dhe tingull nga goja që ka dal

El-hamdu lil-lah për çdo dritë që ka përçuar në trupin dhe syrin tim

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar të lexoj Kur’anin Kerim

El-hamdu lil-lah që më ke bërë një pjesë e Sundimit Tënd

El-hamdu lil-lah që në zemrën time dashuria për Ty ka bërë vend

El-hamdu lil-lah që takimin me Ty e pres me mallëngjim

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Të dua deri në amshim

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar për Ty në sexhde të bie

El-hamdu lil-lah për çdo gjë që më mësove se isha pa dije

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar për Ty të kujtoj

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar për Ty të agjëroj

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar në shtëpit e Tua të shkoj

El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Xhenetin ta paramendoj

El-hamdu lil-lah për çdo Emër Tënd të bukur që e kujtoj

El-hamdu lil-lah që më ke mësuar se njeriu pa vlerë është edhe i hutuar

nëse nuk din All-llahun Tebareke ve Te A’la me besuar

El-hamdu lil-lah sa është thënë prej kur është krijuar kjo gjithësi

E deri në pafundësi

Sa është thënë prej çdo krijese që ke kriju

El-hamdu lil-lah po të them përzemërsisht për çdo gjë që më ke dhuru

Edhe pse nuk i kam meritu

El-hamdu lil-lah që më mundësove ta shpreh këtë falëmnderim

El-hamdu lil-lah Ja Hamid, Ja Mexhid, Ja Shekur , Ja Kerim

Por me bindje të sinqertë se prap është shumë pak ndaj asaj se sa meriton Ti O I Lartësuar All-llah.

Por me të vërtetë vjen nga thellësia e shpirtit të një robëreshes Tënde

e cila është  përmalluar për Ty  në këtë muaj të bekuar …….

Dhe të lutet me frikërespekt dhe dashuri,

të lutem, të lutem , të lutem na fal të gjithëve Ja Affuw dhe Ja Rabbi

 

Me falemnderim të thellë – Suzana Hasani

TË NGJAJSHME