Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

FILLO ME VETEN E PASTAJ ME TJETRIN

Filloi me veten dhe tha se

▪Do të fali.

▪ Do të përkujdesem për pastërtinë.

▪Do t’i ndihmoj nevojtarit.

▪S’do të pi duhan.

▪S’do të gënjej.

▪Do të bëhem pozitiv dhe produktiv.

▪Do t’i respektoj mendimet e të tjerëve.

▪S’do të jem mendjemadh.

▪S’do të jap ryshfet.

▪ Do të jem i mëshirshëm dhe i sjellshëm.

 Nga arabishtja: Irfan Jahiu

Të ngjajshme

ALLAHU NA RUAJTTË NGA SHERRI I TYRE

Irfan Jahiu

DUAJA DHE DOBITË E SAJ

Irfan Jahiu

RREZIKU I PADREJTËSISË

Irfan Jahiu

REALITETI I LUMTURISË DHE BURIMI I SAJ

Irfan Jahiu

NDËSHKIMI I BESIMTARËVE

Irfan Jahiu

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI QË E MËSON KUR’ANIN DHE UA MËSON TË TJERËVE

Irfan Jahiu

ZILIA DHE DËMI I SAJ

Irfan Jahiu

VESVESET E SHEJTANIT DHE MBROJTJA PREJ TIJ

Irfan Jahiu

QARTËSIMI I SHKAQEVE TË LUMTURISË

Irfan Jahiu