Rtv Pendimi
Dija & Daveti

HISTORIA NA MËSON

Kush e lexon historinë, zemrën e tij nuk e kaplon dëshpërimi asnjëherë, dhe gjatë leximit të historisë do të shohë se si njerëzit i kalonin ditët e dynjasë dhe si Allahu i ndryshonte gjërat.

Pasanikët varfëroheshin, të varfrit bëheshin pasanikë, të dobëtit e së djeshmes sot bëheshin të fortë, sundimtarët e së djeshmes, sot bëheshin shërbëtorë, gjykatësit gjykoheshin, fitimtarët humbnin, jeta vazhdonte, ngjarjet fare nuk ndaleshin, njerëzit i ndërronin karriget dhe pozitat, nuk kishte pikëllim në vazhdimësi e as gëzim të përhershëm.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

MUAJI REXHEB- 20 DISPOZITA DHE DOBI –

Irfan Jahiu

MEDRESEJA E NATËS

Irfan Jahiu

SHKAQET E ZBRITJES SË BEREQETIT

Irfan Jahiu

SHTATË VEPRA TË BARABARTË NË VLERË ME HAXHIN APO UMREN APO ME DYJA BASHKË

Irfan Jahiu

SI MOS TË DUHET ALLAHU?

Irfan Jahiu

TREGIMI I MUSAIT ME HIDRIN, alejhima selam

Irfan Jahiu

VIRTYTET E IMAM MALIKU

Irfan Jahiu

MAGJIA

Irfan Jahiu

FUQIZIMI I VETËDIJES SË MBIKËQYRJES HYJNORE

Irfan Jahiu