Rtv Pendimi
Kuran - Tefsir

KJO FJALË KAQ HERË PËRMENDET NË KUR’AN

Fjala Allah është përmendur në Kur’an 2699 herë.

Fjala Xhennet është përmendur në Kur’an 66 herë.

Fjala Zjarr është përmendur në Kur’an 126 herë. 

Fjala Tokë është përmendur në Kur’an 88 herë.

Fjala Melaike është përmendur në Kur’an 68 herë.

Fjala Shejtan është përmendur në Kur’an 68 herë. 

Fjala Muhamed është përmendur në Kur’an 4 herë.

Fjala Musa është përmendur në Kur’an 136 herë.

Fjala Ibrahim është përmendur në Kur’an 69 herë.

Fjala Nuh është përmendur në Kur’an 43 herë.

Fjala Sulejman është përmendur në Kur’an 17 herë.

Fjala Adem është përmendur në Kur’an 25 herë.

Fjala Junus është përmendur në Kur’an 6 herë.

Fjala Davud është përmendur në Kur’an 16 herë.

Fjala Ejub është përmendur në Kur’an 4 herë.

Fjala Iblis është përmendur në Kur’an 11 herë.

Fjala Xhehnem është përmendur në Kur’an 77 herë.

Fjala Ahiret është përmendur në Kur’an 115 herë.

Fjala Dunja është përmendur në Kur’an 115 herë.

Fjala njeri është përmendur në Kur’an 63 herë.

Fjala bijt e Ademit është përmendur në Kur’an 6 herë.

Fjala njerëz është përmendur në Kur’an 240 herë.

Fjala Xhibril është përmendur në Kur’an 3 herë.

Fjala Hixhab është përmendur në Kur’an 7 herë.

Fjala Kopshte është përmendur në Kur’an 3 herë.

Fjala Hekur është përmendur në Kur’an 6 herë.

Fjala Kuaj është përmendur në Kur’an 5 herë.

Fjala Ujk është përmendur në Kur’an 1 herë.

Fjala Diell është përmendur në Kur’an 33 herë.

Fjala Erë është përmendur në Kur’an 10 herë.

Fjala Injorancë është përmendur në Kur’an 4 herë.

Fjala Ramazan është përmendur në Kur’an 1 herë. 

Fjala Marimangë është përmendur në Kur’an 2 herë.

Fjala Korb është përmendur në Kur’an 2 herë.

Fjala Firaon është përmendur në Kur’an 74 herë.

Fjala Harun është përmendur në Kur’an 4 herë.

Fjala Karun është përmendur në Kur’an 70 herë.

Fjala Kijamet është përmendur në Kur’an 70 herë.

Fjala Qabe është përmendur në Kur’an 2 herë.

Fjala Elefant është përmendur në Kur’an 1 herë.

Fjala Xhalut është përmendur në Kur’an 3 herë.

Fjala Qen është përmendur në Kur’an 5 herë.

Fjala Shpellë është përmendur në Kur’an 6 herë.

Përktheu: Valdet Kamberi

 

 

 

Të ngjajshme

KOMENT I SHKURTËR I SURES IHLAS, FELEK DHE NAS

Irfan Jahiu

KOMENT I SHKURTËR I AJETUL KURSISË (TESPIH DUASË)

Irfan Jahiu

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI QË E MËSON KUR’ANIN DHE UA MËSON TË TJERËVE

Irfan Jahiu

LEXIMI I KUR’ANIT

Kushtrim Guraj

MADHËRIMI I CITATEVE SHERIATIKE

Kushtrim Guraj

NGA DOBITË E NXËNIES PËRMENDËSH TË KURANIT!!

Kushtrim Guraj

LEXIMI I KURANIT

Kushtrim Guraj

PËRQENDRIMI NË FE

Kushtrim Guraj

KËRKIMI I UDHËZIMIT ME KURAN

Kushtrim Guraj

* Nëse radiot nuk funksionojnë, Kliko KËTU