Rtv Pendimi
auto lider
Good life Restaurant
Samet Tours
Mirësjellja - Edukata fetare

KUJDES NGA GJYKIMI PËR TË TJERËT SIPAS EPSHIT TËND

Muslim Shop

Kur sëmuret ai që e duam themi “sprovë”, kurse kur sëmuret ai që nuk e duam themi “ndëshkim”.
Kur sprovohet ai që e duam themi “sprovohet për shkak se është i mirë”, kurse kur sprovohet ai që nuk e duam themi “sprovohet, sepse u ka bërë padrejtësi njerëzve”.
Ki kujdes nga ndarja e përcaktimeve të Allahut sipas “epshit tënd”!
Kush kapet për falënderimin e Allahut, e pasojnë atë mirësitë e Allahut.
Kush kapet për istigfarin, i hapen atij dyert e mbyllura, i shlyen gjynahet dhe i largohen brengat e dynjasë dhe të ahiretit, me lejen e Allahut, prandaj shpeshtojeni thënien e tij.
Ne, të gjithë kemi të meta dhe po të mos ishte petku i Allahut i quajtur “mbulesë”, qafat tona do të mbeteshin gjithmonë të ulura nga turpi i madh.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

TI JE AI QË VENDOS SE A DO TË NDRYSHOSH

Irfan Jahiu

SHTËPI NË SHITJE A KA KUSH E BLEN ?!

Irfan Jahiu

DHJETË DITËT E DHULHIXHES 

Irfan Jahiu

MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË

Irfan Jahiu

DISA VEPRA QË I SHLYEJNË MËKATET

Irfan Jahiu

E BUKUR ËSHTË DASHURIA, ATËHERË KUR E GJEN ATË QË E MERITON

Irfan Jahiu

E DREJTA E ÇDO NJERIU ËSHTË TË ËNDËRROJË DHE TË SHPRESOJË

Irfan Jahiu

PËR KËTË PERSON IA VLEN TË LUFTOSH

Irfan Jahiu

THYERJA E ZEMRËS ËSHTË MË E RËNDË SESA AJO E ESHTRAVE

Irfan Jahiu