Rtv Pendimi
Të ndryshme

LUTJE TË PËRZEMËRT!

O Zoti ynë, të lutemi Ty që :
të sëmurit tanë ti shërosh,
të vuajturit ti ndihmosh,
të devijuarit ti udhëzosh,
të shqetësuarit ti qetësosh,
të shtypurit ti forcosh,
të varfërit ti pasurosh,
të burgosurit e pafajshëm ti lirosh
të hidhëruarit mes vete ti pajtosh,
të rinjtë tanë, në Islam ti udhëzosh,
të moshuarit tanë ti lumturosh
fëmij kush nuk ka, fëmij t’iu dhurosh,
të vdekurit tanë ti mëshirosh,
nga hidhërimi Yt të na largosh
nga xhehennemi të na mbrosh,
të gjithëve në Xhennet të na bashkosh,
ju lutemi Zot,lutjet tona të na i pranosh.
Allahumme Amin
Ja Rabbel Alemin!

Të ngjajshme

A e njeh këtë ligj i cili do ta ndryshoj të menduarit tuaj?

Kushtrim Guraj

Falënderoje Zotin që je gjallë!

Kushtrim Guraj

Përfundoi shfaqja!

Kushtrim Guraj

LINDJA E MUHAMMEDIT A.S.

Hevzi Hasani

RTV Pendimi fillon ndërtimin e studiove televizive – bën kërkesë për kontribut në finalizim të tyre

Kushtrim Guraj

Ari i kuq: Mjedra ruan zemrën dhe mbron nga diabeti dhe kanceri!

Urim Isma

Ajo që po na mungon shumë është thënja: NUK E DI.

Kushtrim Guraj

Kurbanat 2019 (Lista)

Hevzi Hasani

El- hamdu lil-lah

Hevzi Hasani