Rtv Pendimi
Mirësjellja - Edukata fetare

MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË

Nëse e do pasurinë, mos e harro llogarinë.
Nëse i do vilat dhe shtëpitë, mos i harro asnjëherë varrezat.
Nëse i do gjynahet dhe mëkatet, mos e harro pendimin dhe kërkimfaljen.
Nëse e do ndonjë krijesë, mos e harro Krijuesin.
Nëse e do dynjanë, mos e harro ahiretin.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

ÇDO PERSON NË BRENDËSI E KA TREGIMIN E VET TË PIKËLLIMIT

Irfan Jahiu

HARAMET QË NDIKOJNË NË VËLLAZËRI

Irfan Jahiu

HIPOKRITËT

Irfan Jahiu

SHTËPIA E MUSLIMANIT

Irfan Jahiu

VIRTYTET E IMAM MALIKU

Irfan Jahiu

MENDJEMADHËSIA DHE DËMI I SAJ

Irfan Jahiu

FUQIZIMI I VETËDIJES SË MBIKËQYRJES HYJNORE

Irfan Jahiu

Irfan Jahiu

VEPRA E MIRË

Irfan Jahiu