Rtv Pendimi
Mirësjellja - Edukata fetare

MOS KOPJO…

Nuk lejohet kopjimi në provime, duke u bazuar ne argumentet e përgjithshme në ndalimin e mashtrimit, kështu që ajo përfshin mashtrimin në: shitblerje, në këshilla, në marrëveshje dhe kontrata, në besnikëri, në provimet e shkollave dhe instituteve etj.

Argument është fjala e Muhammedit alejhi selam: ”Kush na mashtron neve nuk është prej nesh”. (Shënon Muslimi)

Nga Ebu Hurejre transmetohet se Muhammedi alejhi selam ka thënë: ”Nuk është prej nesh ai qe na mashtron”, kjo shprehje tregon për ndalesës së mashtrimit në përgjithësi.

Kopjimi ne provime ngërthen në vete disa dëme dhe mëkate, siç janë:

1. Marrja e asaj që nuk i takon (diploma).
2. Ngrënia e pasurisë pa të drejtë ne momentin që punon me atë diplomë.
3. Dëmtimi i posteve, administratës dhe specializimeve për shkak te mos kualifikimit te drejte.
4. Përfshirja ne ryshfet dhe hyrja nen mallkim ne momentin kur kopjuesi jep pasuri për t’iu lehtësuar rruga e kopjimit.

Është obligim për atë i cili është sprovuar me kopjim që të pendohet tek Allahu dhe te mos kthehet asnjëherë ne atë vepër të shëmtuar.

Allahu e di më mirë!

Përshtati: Valdet Kamberi

Të ngjajshme

DISA NJERËZ NË JETË NA VIJNË SI BEGATI

Irfan Jahiu

JETA MES ËNDRRËS DHE SHPRESËS

Irfan Jahiu

JETA VAZHDON EDHE PSE SHPIRTI NDIEN DHEMBJE DHE SYRI LOTON

Irfan Jahiu

DISA FJALË PËR FEMRËN

Irfan Jahiu

MIQËSIA ËSHTË JETË

Irfan Jahiu

TI JE AI QË VENDOS SE A DO TË NDRYSHOSH

Irfan Jahiu

SHTËPI NË SHITJE A KA KUSH E BLEN ?!

Irfan Jahiu

DHJETË DITËT E DHULHIXHES 

Irfan Jahiu

MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË

Irfan Jahiu