Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

NË MIRËSI BËHU SI AI QË ECËN NËPËR RËRË

Bëhu si deti, që të mos arrijë askush deri te fshehtësitë e tua.

Bëhu si qielli, që të mos ndalen fare shpresat e tua.

Bëhu si pema, që të mos ndërpriten rrënjët e tua.

Bëhu si guri, që të mos thyhen parimet e tua.

Le të jenë hapat e tu në mirësi si ai që ecën nëpër rërë, nuk i dëgjohet zëri, mirëpo gjurmët e tij janë të qarta.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

Irfan Jahiu

NGRËNIA E PASURISË HARAM

Irfan Jahiu

RRUGA E UDHËZIMIT

Irfan Jahiu

SËMUNDJA E ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ

Irfan Jahiu

SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË KEQ

Irfan Jahiu

SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË

Irfan Jahiu

DISPOZITAT E XHENAZES

Irfan Jahiu

VEPRAT QË SHLYEJNË MËKATET

Irfan Jahiu

PARALAJMËRIMI I BESIMTARËVE NGA VESVESET E SHEJTANIT

Irfan Jahiu