Rtv Pendimi
Pyetje & Përgjëgjje

Një vëlla punon me mosbesimtarët, çfarë e këshilloni vëllaun në lidhje me këtë?

PUNA APO BIZNISI ME PABESIMTARËT!

Pyetje:

I nderuari Hoxhë!
Një vëlla punon me mosbesimtarët, çfarë e këshilloni vëllaun në lidhje me këtë?

Përgjigje:
Vëllaun i cili punon me mosbesimtarët e këshillojë që të anagazhohet me gjetjen e një pune tjetër ku janë muslimanë , e t’i largohet vendeve ku punojnë mosbesimtarët.

Kjo është zgjidhja më e mire për vëllaun nëse ai ka mundësi të gjej punë tjetër, mirëpo nëse nuk gjenë atëherë le ta vazhdoj punën aty me mosbesimtarët sepse nuk ka mëkat për vëllaun në këtë rast, ata shikojnë dhe kryejnë punët e tyre si dhe vëllau në fjalë shikon dhe kryen punën e tij.

Mirëpo kjo lejohet me kusht që vëllau duhet ta ruajë që zemra e tij mos të ketë dashuri e miqësi për pabesimtarët, duhet vëllau t’i përmbahet rregullave e dispozitave islame, duhet mos t’i jep selam sikurse i jep muslimanëve, nëse ndodhë që ata t’i japin selam, atëherë vëllau duhet t’ua kthejë në këtë mënyrë:
‘’ We Alejkum’’.
Njashtu nuk i lejohet vëllaut të marrë pjesë në varrimet e mosbesimtarëve, nuk lejohet festimi dhe urimi i festave të tyre( qfirave)’’.

Allahu është më i Dituri!

Shejh Muhamed bin Salih el Uthejmin,- Allahu e mëshiroftë!

Nga arabishtja:
Suad B. Shabani

Të ngjajshme

A i jipet zeqati personit të sëmurë për nevoja shërimi?

Kushtrim Guraj

A e kam obligim martesën?

Kushtrim Guraj

A është haram që ta studioj filozofinë?

Kushtrim Guraj

Pse po shoh ëndrra erotike

Kushtrim Guraj

Cila është dispozita e të folurit për dore gruasë së huaj e cila është e shtyer në moshë(plakë)?

Kushtrim Guraj

A lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër jashta Allahut ,- azze vexhel!?

Kushtrim Guraj

Qëndrimi i Islamit ndaj hakmarrjes

Kushtrim Guraj

A lejohet mbyllja e syve në namaz?

Kushtrim Guraj

A LEJOHET KRYERJA E UMRES NGA GRUAJA PËR BURRIN E SAJ TË VDEKUR!

Kushtrim Guraj