Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

NJERËZIT U SHËMBËLLEJNË SHENJAVE TË PIKËSIMIT

Njerëzit në jetën tonë u shëmbëllejnë shenjave të pikësimit.

Prej tyre janë si pikëpyetjet, ndërhyjnë në çdo gjë.

Prej tyre janë si presjet, ta japin mundësinë të mbështetesh mbi ta dhe të vazhdosh.

Prej tyre janë si pikat, me largimin e tyre fillojmë një rresht të ri.

Prej tyre janë si pikëçuditëset, profesioni i tyre është zilia dhe mbikëqyrja e të tjerëve.

Kurse të tjerët janë si kllapat, strehohen mes fjalëve dhe në zemra.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

HARAMET QË NDIKOJNË NË VËLLAZËRI

Irfan Jahiu

HIPOKRITËT

Irfan Jahiu

MEDRESEJA E NATËS

Irfan Jahiu

SHKAQET E ZBRITJES SË BEREQETIT

Irfan Jahiu

SHTËPIA E MUSLIMANIT

Irfan Jahiu

VLERA E ISTIGFARIT DHE GJURMËT E TIJ

Irfan Jahiu

MAGJIA

Irfan Jahiu

PENDIMI DHE MËSHIRA E GJERË E ALLAHUT

Irfan Jahiu

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

Irfan Jahiu