Rtv Pendimi
Samet Tours
auto lider
Good life Restaurant
Artikuj Haxhi

《Disa Vepra tё cilat shpёrblehen sikur haxhi》

Muslim Shop

Pёr ata tё cilёt nuk patёn mundёsi me bёrё haxhin kёtё vit ju
prezantoj: 《Disa Vepra tё cilat shpёrblehen sikur haxhi》

1) Qёndrimi nё xhami pёr dhikr (Pёrmendje tё Allahut) pas namazit tё
sabahut dhe namazi i dy rekateve pas ngritjes se diellit (pak pas
lindjes);

Transmetohet nga Enes ibn Malik radij Allahu anhu se i Dёrguari
(sal-Allahu alejhi we sel-lem) ka thёnё:“ Kush e falё sabahun me xhemat
pastaj qёndron duke i bёrё dhikr (Pёrmendje) Allahut derisa tё linde
dielli e pastaj i falё dy rekate namaz (vullnetar) ёshtё pёr tё sikur
shpёrblimi i njё haxhi dhe umre tё plotё, tё plotё, tё plotё“. (Shёnon
Tirmidhiu dhe Shejh Albani e konsideron hadithin; hasen/ tё mirё)

2) Prezantimi i mexhliseve (tubimeve) tё dijёs nё xhami;

Transmetohet nga ebu Umameh radij Allahu anhu se i Dёrguari (sal-Allahu
alejhi we sel-lem) ka thёnё:” Kush del pёr nё xhami dhe nuk dёshiron
asgjё tjetёr pёrveqse qё tё mёsoj dicka tё hajrit apo t`ua mёsoj tё
tjerёve, ёshtё sikur shpёrblimi i njё haxhi tё plotё”. {Shёnon
Tabarani dhe Shejh Albani e konsideron hadithin: hasen/tё mirё}

3) Kryerja e namazeve obligative nё xhami;

Transmetohet nga Ebu Umameh radij Allahu anhu se i Dёrguari (sal-Allahu
alejhi we sel-lem) ka thёnё: “Kush shkon pёr namaz obligativ me xhemat
ёshtё sikur njё haxh-xh e kush shkon pёr namaz nafile (vullnetar)
ёshtё sikur njё umre vullnetare”.

{Shёnon Tabarani dhe Shejh Albani e
konsideron hadithin; hasen/ tё mirё}

4) Umre nё Ramazan;

Transmetohet nga Ibn Abbasi radij Allahu anhu se i Dёrguari (sal-Allahu
alejhi we sel-lem) ka thёnё:“ Njё umre ne Ramazan ёshtё sikur njё haxh
ose haxh me mua“. {Buhari dhe Muslim}

5) Mirёsia ndaj prindёrve;

Transmetohet nga Enesi radij Allahu anhu:“ Erdhi njё burrё tek i
Dёrguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem) dhe i tha“ :“ Un me tё vёrtetё
dёshiroj tё shkoj nё xhihad (pёr tё luftuar nё rrugё tё Allahut
subhaneh) mirёpo nuk kam mundёsi pёr kёtё!“ I Dёrguari (sal-Allahu
alejhi we sel-lem) i tha:“A ka mbetё dikush prej prindёrve tё tu?“
Tha:” Nёna!” Pastaj i tha Pejgamberi (sal-Allahu alejhi we
sel-lem) :”Kije frikё Allahun nё sjelljen ndaj saj (ose kije frikё
Allahun nё tё) e nёse vepron kёshtu ti do tё jesh haxhi (Pelegrinazh),
umrexhi po edhe muxhahid (luftёtarё nё rrugёn e Allahut)

Pёrgatiti: Shejh Halid ibn Abdulaziz el Batilij

Pёrktheu nga arabishtja dhe pёrshtati: Hoxhё Ardian Elezi

Të ngjajshme

DITËT E TESHRIKUT – DISPOZITA DHE DOBI

Irfan Jahiu

DITA E ARAFATIT- DISPOZITA DHE DOBI

Irfan Jahiu

QARTËSIMI I TEUHIDIT TË ADHURIMIT NËPËRMJET RITEVE TË HAXHIT

Irfan Jahiu

KUPTIMI I KONCEPTIT TË ADHURIMIT NË ISLAM

Irfan Jahiu

PËRGATITJA PËR HAXH

Irfan Jahiu

DISA VEÇORI TË HAXHIT DHE KUSHTET E SAJ

Irfan Jahiu

IBADETET E MUAJIT DHUL HIXHE

Irfan Jahiu

HAXHI, SHTYLLË E ISLAMIT

Kushtrim Guraj

KURBANI -DISPOZITA DHE RREGULLA  

Irfan Jahiu