Rtv Pendimi
Reklama

Qendra Sportive për ngritjen e aftësive morfo-funksionale, Fitnes dhe Nutricion “CORPORE SANO”

Qendra Sportive për ngritjen e aftësive morfo-funksionale, Fitnes dhe Nutricion “Corpore Sano” shërbimet e veta i bazon në zgjidhjen e problemeve me peshë trupore, ndërtimin e shëndosh të trupit, diagnostikimin dhe ngritjen e aftësive morfo-funksionale për kategoritë e caktuara, mirëmbajtjen e sistemit kardiorespirator dhe lokomotor, si dhe rikuperimin adekuat pas shërimit të lëndimeve (kinezi-masazh terapia).

 

Qendra “Corpore Sano” shërbimet e veta ju ofron këtyre kategorive të popullatës sonë:

 • Fëmijëve;
 • Të rinjve dhe të rejave me nevoja të caktuara;
  • Të gjitha nivelet dhe llojet e sportistëve, dhe rekreativëve;
  • Moshat e shtyra;
  • Personat me nevoja të veçanta.

 

Qendra “Corpore Sano” shërbimet e veta i realizon duke i zbatuar programet e veta punuese:

 • Programi morfometrik (vlerësimi i përbërjes trupore dhe intervenimi në te sipas nevojës):
  • Matjet morfometrike;
  • Vlerësimi i përbërjes trupore:
   • Vlerësimi i peshës trupore;
   • Vlerësimi i masës muskulore;
   • Vlerësimi i shpërndarjes së masës dhjamore;
   • Caktimi i peshës ideale sipas Brokut, Lorencit, apo Vandervalit;
  • Programi funksional:
   • Vlerësimi dhe ngritja e Kapacitetit të punës fizike:
    • Vlerësimi dhe ngritja e aftësive aerobe (VO2max);
    • Vlerësimi dhe ngritja e aftësive anaerobe (pragu anaerob);
    • Vlerësimi I frekuencës maksimale të punës së zemrës;
   • Vlerësimi dhe ngritja e forcës eksplozive;
   • Vlerësimi dhe ngritja e forcës repetitive;
   • Vlerësimi dhe ngritja e forcës statike.
  • Programi i të ushqyerit (nutricionit):
   • Vlerësimi i statusit nutritiv (mbipeshës trupore, peshës trupore normale, apo peshës trupore ndërnormale):
    • Matjet morfometrike;
    • Vlerësimi i përbërjes së trupit;
   • Caktimi i peshës ideale, dhe i Indeksit të Masës Trupore:
    • Kategorizimi në bazë të gjendjes momentale, dhe gjendjeve tranzitive;
   • Vlerësimi i energjisë hyrëse dhe i energjisë dalëse;
   • Vlerësimi i Nevojave Ditore Energjetike:
    • Vlerësimi i metabolizmit bazal, i energjisë së nevojshme për aktivitete fizike, dhe i efektit termik të ushqimit;
   • Përpilimi i programeve nutritive dhe programeve stërvitëse për personat me mbipeshë trupore (trashësi);
   • Përpilimi i programeve nutritive dhe programeve stërvitëse për personat me peshë trupore ndër normale;
  • Programet stërvitore:
   • Programet stërvitore për të rritur:
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e aftësive aerobe (rritja e VO2max);
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e aftësive anaerobe (shtyrja e pragut anaerob);
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e forcës eksplozive;
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e forcës repetitive;
    • Programet stërvitore për ruajtjen apo ngritjen e forcës statike;
   • Programet stërvitore për fëmijë me ndikim në rritjen dhe zhvillimin normal të tyre:
    • Programet stërvitore aerobe me ndikim në zhvillimin optimal të sistemit kardiovaskular dhe respirator;
    • Programet stërvitore me ndikim në zhvillimin optimal të sistemit osteo-muskulor (eshtra dhe muskuj);
    • Programet stërvitore për zhvillimin optimal të forcës (me ngarkesë deri në 50% të kapacitetit të përgjithshëm);
    • Programet stërvitore korrektuese të deformimeve osteo-muskulore.
   • Programet stërvitore për moshat e shtyra:
    • Programet stërvitore aerobe për mirëmbajtjen e sistemit kardiovaskular dhe respirator;
    • Programet stërvitore me ndikim optimal në forcimin e aparatit lokomotor;
   • Programet stërvitore për personat me nevoja të veçanta:
    • Vlerësimi i përbërjes trupore dhe forcës lokomotore;
    • Programet stërvitore me ndikim optimal në ngritjen e aftësive funksionale dhe forcës lokomotore;
    • Programet stërvitore korrektuese.

 

 

 

Agron M. Rexhepi, MD, Msci, PhD

Mjek-nutricionist sportiv

Tel. +377 44 110 855; +386 49 500 012

https://www.facebook.com/Corpore-Sano-165426516850470/

 

Të ngjajshme

iMediahous

Kushtrim Guraj

Metalplast Prizren

Hevzi Hasani

Opoware

Hevzi Hasani

Karadaku turs Haxh 2019

Kushtrim Guraj

Nëse vuani nga ndonjë sëmundje, apo jeni të shqetësuar për dëmet që po ju shkaktojnë ushqimet industriale, ju duhet ta lexoni këtë

Kushtrim Guraj

Kontribo edhe ti – Ramazani 2020

Kushtrim Guraj

Keni vendosur që të bëni ndryshime brenda objektit tuaj, dhe nuk e dini ku te drejtoheni?

Kushtrim Guraj

A dëshironi që biznesi juaj të reklamohet në mënyrë profesionale duke arritur majat e sukseseve?

Kushtrim Guraj

Kontribo edhe ti për ndërtimin e xhamisë “Bashkimi” në Linz të Austrisë

Kushtrim Guraj

* Nëse radiot nuk funksionojnë, Kliko KËTU