Rtv Pendimi
Probleme shpirtërore & shoqërore

SHFRYTËZOJI TË GJITHA KOHËT

Gjatë kohës kur je i lumtur, falënderoje Allahun.

Gjatë kohës kur je nervoz, ki mendim të mirë për Allahun.

Gjatë kohës kur je i qetë, përmende Allahun.

Gjatë kohës kur ndien dhimbje, ji i bindur në mëshirën e Allahut.

Në të gjitha kohët bëj shumë istigfar (kërko falje nga Allahu), se Ai është Mbikëqyrës dhe që u përgjigjet lutjeve të robërve të Tij.

Nga arabishtja: Irfan Jahiu

Të ngjajshme

SHTËPIA E MUSLIMANIT

Irfan Jahiu

VLERA E ISTIGFARIT DHE GJURMËT E TIJ

Irfan Jahiu

MAGJIA

Irfan Jahiu

PENDIMI DHE MËSHIRA E GJERË E ALLAHUT

Irfan Jahiu

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

Irfan Jahiu

NGRËNIA E PASURISË HARAM

Irfan Jahiu

RRUGA E UDHËZIMIT

Irfan Jahiu

SËMUNDJA E ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ

Irfan Jahiu

SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË KEQ

Irfan Jahiu