Rtv Pendimi
auto lider
Good life Restaurant
Ilaçe për zemrën / Rukja

SHTATË AJETET QË TA LEHTËSOJNË NGUSHTIMIN NË GJOKS

Muslim Shop

Shejh Salih el Megamesi, Allahu e ruajttë, thotë: “Nëse ballafaqohesh me ngushtësi në gjoks, që vjen si pasojë e ndonjë problemi apo brenge, e jotja mbetet që t’i lexosh shtatë ajetet që ta lehtësojnë gjendjen me lejen e Allahut. Pasi i lexon, ji i bindur se ndihma nuk vjen vetëm se nga Allahu i Madhëruar.”

Shtatë ajetet lehtësuese janë këto:

  1. “Thuaj: “Do të na godasë vetëm ajo që na ka caktuar Allahu; Ai është Mbrojtësi ynë dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët!” (Et-Teube: 51)
  2. “Nëse nga Allahu të godet ndonjë fatkeqësi, atëherë askush përveç Tij nuk mund të të shpëtojë. E, nëse të dhuron ndonjë mirësi, dije se vetëm Ai është i Fuqishëm për çdo gjë.” (El-En’am: 17)
  3. “S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej Tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë (të shënuara) në Librin e qartë.” (Hud: 6)
  4. “Unë mbështetem tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. S’ka asnjë gjallesë që të mos jetë nën pushtetin e Tij. Me të vërtetë, Zoti im, është në rrugë të drejtë.” (Hud: 56)
  5. Sa krijesa ka që nuk e mbajnë dot veten me ushqim! Allahu u jep atyre dhe juve! Ai dëgjon dhe di gjithçka.” (El-Ankebut: 60)
  6. Begatitë, që Allahu ua jep njerëzve nga mëshira e Tij, nuk mund t’i pengojë askush, ndërsa atë, që Ai e pengon, askush nuk mund ta japë veç Tij; Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti” (El-Fatir: 2)
  7. Nëse ti (Muhamed) i pyet ata se kush i ka krijuar qiejt dhe Tokën dhe kush i ka nënshtruar (të rrotullohen) Diellin e Hënën, – me siguri që ata do të të thonë “Allahu!…” (El-Ankebut: 61)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Të ngjajshme

PAQJA QOFTË MBI KËTO ZEMRA

Irfan Jahiu

PESË KËSHILLA PËR TË ARRITUR DERI TE LUMTURIA

Irfan Jahiu

KUJDES NGA ARMIKU NJË HERË, KURSE NGA MIKU NJË MIJË HERË

Irfan Jahiu

LLOJET E ZEMRAVE SIPAS KURANIT

Irfan Jahiu

PËR NJË JETË MË TË LUMTUR

Irfan Jahiu

DHJETË MOMENTET MË TË BUKURA NË JETËN E NJERIUT

Irfan Jahiu

TI NUK E DI, PËRDERISA NUK E RISHIKON VETEN

Irfan Jahiu

PËR T’I QETËSUAR SADOPAK ZEMRAT TONA TË PIKËLLUARA

Irfan Jahiu

MOS E DETYRO ASKËND TË MBETET ME TY

Irfan Jahiu