Rtv Pendimi
Të ndryshme

Ti llogaritim veprat tona sot, para se me na i llogarit Krijuesi ynë nesër

Ti llogaritim veprat tona sot, para se me na i llogarit Krijuesi ynë nesër:
-A e kemi fal namazin me kohë sot?
– A e kemi fal Namazin me xhemat sot?
– A i kemi fal namazet sunet, viter namazin dhe namaze tjera nafile sot?
– A kemi agjerue sot, agjerim nafile?
-A kemi dhënë sadaka sot?
– A e kemi bërë dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes sot?
-A i kemi bërë dhikret pas Namazit sot?
-A ke vizituar të sëmurit sot?
-A ke vizituar ndonjë Musliman sot?
– A ke vizituar varrezat sot?
-A ke lexuar Kuran sot dhe sa i ke zbatue urdhëresat dhe ndalesat e Kuranit sot?
-A ke lexuar ndonjë këshill të Pejgamberit s.a.v.s. sot?
– A e ke ruajtur gjuhen prej përgojimit sot?
– A e ke ruajtur shikimin prej haramit sot?
– A je sjell mirë me prindërit sot?
– A je sjell mire me familjarët e tu sot?
– A je sjell mirë me fqinjet sot?
– A ke qenë i drejt në punë sot?
– A ke thirr ndonjë në Islam sot?
-A ke këshilluar për të mirë dhe ndaluar nga e keqja?
– A ke nxitur veten për Durim sot?
-A ke bërë Tewbe ( pendim) sot?

Zoti ynë na fal dhe na mëshiro! Amin!

Të ngjajshme

Njëherë e njëkohë….

Kushtrim Guraj

Ndihmo në ribotimin e librit shkrim-leximi arab-kuranor

Hevzi Hasani

Ai që pendohet është i dashuri i Zotit!

Kushtrim Guraj

A të falet namazi i Bajramit nëpër shtëpia?

Kushtrim Guraj

Duaja e namazit te nates…

Hevzi Hasani

Sadakatul Fitri dhe rregullat e tij

Kushtrim Guraj

Marrëveshja e Hudejbisë dhe çlirimi i Mekës

Kushtrim Guraj

Kush ishin sahabët që braktisën kodrën e shigjetarëve në luftën e Uhudit?

Hevzi Hasani

Rumania, fener bashkëjetese për myslimanët në Evropën Lindore

Hevzi Hasani

* Nëse radiot nuk funksionojnë, Kliko KËTU