Rtv Pendimi
Të ndryshme

Zoti ynë është falës i madh!

Pejgamberi (alejhi salatu ue selam )ka thënë:” Një njeri bëri një gjynah dhe tha: O Zot! Unë bëra një gjynah, ndaj të lutem më fal! Allahu e fali atë. Kaloi një kohë e ai përsëri bëri një gjynah tjetër dhe tha: O Zot! Unë bëra një gjynah, ndaj tē lutem më fal! E Allahu e fali atë.

Kaloi përsëri një kohë e ai përsëri bëri një gjynah tjetër dhe tha: O Zot! Unë bëra një gjynah, ndaj të lutem më fal! E Allahu tha: Robi Im e di se ka një Zot që i fal gjynahet dhe dënon për ato. Andaj Unë e kam falur robin Tim dhe le të veprojë çka të dojë!”
(Buhariu dhe Muslimi).
Kjo nuk do të thotë se kemi leje nga ana e Allahut për të bërë gjynahe. Por, kjo tregon se sa Allahu është Falës i madh dhe i Mëshirshëm për atë që gabon dhe pendohet…

Allahu na faltë neve, prindërit tonë dhe të gjithë besimtarët kudo që janë! Amin.

Përgatiti: Fadil Musliu

Të ngjajshme

Gënjeshtra larg nesh!

Hevzi Hasani

O ZOTI YNË NA RUAJ!

Kushtrim Guraj

PLANETI TOKË PO RIGJENEROHET

Hevzi Hasani

A janë mbyllur xhamitë në historinë islame?

Kushtrim Guraj

Dyfytyrësia sëmundje bashkëkohore!

Kushtrim Guraj

Mos e harro këtë lutje!

Kushtrim Guraj

ME CKA SHUHET ZJARI I GJUNAHIT

Kushtrim Guraj

O ALLAHU YNË!

Kushtrim Guraj

Besimtarët do ta shohin Zotin e tyre!

Kushtrim Guraj